Ελληνικά / Greek

Translations in Greek.

About the NDIS Commission

 • Πληροφορίες για την NDIS Quality and Safeguards Commission / About the NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας του NDIS / The NDIS Code of Conduct

Information for NDIS participants

 • Επιστολή της NDIS Commission για τους συμμετέχοντες στη Νότια Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία / NDIS Commission Participant letter SA & NSW
 • Ιούλιος 2019-Επιστολή στους συμετέχοντες από την Επιτροπή ΝDIS / NDIS Commission Participant letter July 2019
 • Η απόφασή μου να αλλάξω την άδεια παρόχου σας στο NDIS σύμφωνα με τον Νόμο του 2013 για το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλισης Αναπηρίας / My decision to change your NDIS provider's registration under the National Disability Insurance Scheme Act 2013
 • Επιστολή συμμετεχόντων της Επιτροπής NDIS για τη Δυτική Αυστραλία / NDIS Commission participant letter for Western Australia
 • SAFEGUARD Τριμηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο: Δεκέμβριος 2020 / SAFEGuard quarterly newsletter - Issue 1: December 2020
 • SAFEGuard Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Φθινόπωρο 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Χειμώνας 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία): Άνοιξη 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Spring 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Καλοκαίρι 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία) Φθινόπωρο 2022

Making a complaint

 • Τρόπος υποβολής παραπόνων / How to make a complaint brochure
 • Τρόπος υποβολής παραπόνων / How to make a complaint poster
  • Τρόπος υποβολής παραπόνων A3
  • Τρόπος υποβολής παραπόνων A4

Coronavirus (COVID-19) information

 • Ενημερωτικό δελτίο: Κορωνοϊός (COVID-19) - πληροφορίες παρόχων στο NDIS / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - NDIS participant information
 • Κορωνοϊός (COVID-19): Τι μπορούν να περιμένουν οι αποδέκτες του NDIS από τους παρόχους και τους εργαζόμενους υποστήριξης / Coronavirus (COVID-19): What NDIS participants can expect from their providers and support workers
 • Κορωνοϊός (COVID-19): Πώς οι λήπτες NDIS μπορούν να προσδοκούν από τους παρόχους να προετοιμαστούν για πιθανό ξέσπασμα COVID-19 σε οικιστικό χώρο / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - How NDIS participants can expect providers to prepare for a COVID-19 outbreak in a residential setting
 • Ενημερωτικό δελτίο: Eμβόλια COVID-19 - Ομάδα 1α: Τι πρέπει να γνωρίζουν για το εμβόλιο COVID-19 οι διαμένοντες σε κατοικίες αναπηρίας του NDIS / Fact sheet: COVID-19 vaccines – Group 1a: What NDIS participants in residential disability accommodation need to know about the COVID-19 vaccines

NDIS worker screening

 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS (για ενδιαφερόμενους) / NDIS Worker screening check (for general stakeholders)
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS / NDIS worker screening check – What self-managed participants need to know
 • Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS / NDIS worker screening database: What self-managed participants need to know
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS / NDIS worker screening check: What NDIS workers need to know

Make it known, make it better videos

 • Πληροφορίες για την NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας του NDIS
 • Επιστολή της NDIS Commission για τους συμμετέχοντες στη Νότια Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία
 • Ιούλιος 2019-Επιστολή στους συμετέχοντες από την Επιτροπή ΝDIS
 • Η απόφασή μου να αλλάξω την άδεια παρόχου σας στο NDIS σύμφωνα με τον Νόμο του 2013 για το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλισης Αναπηρίας
 • Επιστολή συμμετεχόντων της Επιτροπής NDIS για τη Δυτική Αυστραλία
 • SAFEGUARD Τριμηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο: Δεκέμβριος 2020
 • SAFEGuard Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Φθινόπωρο 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Χειμώνας 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία): Άνοιξη 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Καλοκαίρι 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021
 • Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία) Φθινόπωρο 2022
 • Τρόπος υποβολής παραπόνων
 • Τρόπος υποβολής παραπόνων A3
 • Τρόπος υποβολής παραπόνων A4
 • Ενημερωτικό δελτίο: Κορωνοϊός (COVID-19) - πληροφορίες παρόχων στο NDIS
 • Κορωνοϊός (COVID-19): Τι μπορούν να περιμένουν οι αποδέκτες του NDIS από τους παρόχους και τους εργαζόμενους υποστήριξης
 • Κορωνοϊός (COVID-19): Πώς οι λήπτες NDIS μπορούν να προσδοκούν από τους παρόχους να προετοιμαστούν για πιθανό ξέσπασμα COVID-19 σε οικιστικό χώρο
 • Ενημερωτικό δελτίο: Eμβόλια COVID-19 - Ομάδα 1α: Τι πρέπει να γνωρίζουν για το εμβόλιο COVID-19 οι διαμένοντες σε κατοικίες αναπηρίας του NDIS
 • Ενημερωτικό δελτίο: Eμβόλια COVID-19 - Ομάδα 1α: Τι πρέπει να γνωρίζουν για το εμβόλιο COVID-19 οι διαμένοντες σε κατοικίες αναπηρίας του NDIS
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS (για ενδιαφερόμενους)
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS
 • Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS
 • Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS