Ελληνικά / Greek

Translations in Greek.

 

About the NDIS Commission

Information for NDIS participants

Making a complaint

Coronavirus (COVID-19) information

NDIS worker screening

Make it known, make it better videos

Related resources

Πληροφορίες για την NDIS Quality and Safeguards Commission

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του NDIS

Επιστολή της NDIS Commission για τους συμμετέχοντες στη Νότια Αυστραλία και τη Νέα Νότια Ουαλία

Ιούλιος 2019-Επιστολή στους συμετέχοντες από την Επιτροπή ΝDIS

Η απόφασή μου να αλλάξω την άδεια παρόχου σας στο NDIS σύμφωνα με τον Νόμο του 2013 για το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλισης Αναπηρίας

Επιστολή συμμετεχόντων της Επιτροπής NDIS για τη Δυτική Αυστραλία

SAFEGUARD Τριμηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο: Δεκέμβριος 2020

SAFEGuard Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Φθινόπωρο 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Χειμώνας 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία): Άνοιξη 2021

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard: Καλοκαίρι 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021

Τρόπος υποβολής παραπόνων

Τρόπος υποβολής παραπόνων A3

Τρόπος υποβολής παραπόνων A4

Ενημερωτικό δελτίο: Κορωνοϊός (COVID-19) - πληροφορίες παρόχων στο NDIS

Κορωνοϊός (COVID-19): Τι μπορούν να περιμένουν οι αποδέκτες του NDIS από τους παρόχους και τους εργαζόμενους υποστήριξης

Κορωνοϊός (COVID-19): Πώς οι λήπτες NDIS μπορούν να προσδοκούν από τους παρόχους να προετοιμαστούν για πιθανό ξέσπασμα COVID-19 σε οικιστικό χώρο

Ενημερωτικό δελτίο: Eμβόλια COVID-19 - Ομάδα 1α: Τι πρέπει να γνωρίζουν για το εμβόλιο COVID-19 οι διαμένοντες σε κατοικίες αναπηρίας του NDIS

Ενημερωτικό δελτίο: Eμβόλια COVID-19 - Ομάδα 1α: Τι πρέπει να γνωρίζουν για το εμβόλιο COVID-19 οι διαμένοντες σε κατοικίες αναπηρίας του NDIS

Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS (για ενδιαφερόμενους)

Βάση Δεδομένων Ελέγχου Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αυτοδιαχειριζόμενοι λήπτες του NDIS

Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS

Έλεγχος Διαλογής Εργαζομένων NDIS: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο NDIS

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο SAFEGuard (Προστασία) Φθινόπωρο 2022

SAFEguard Ενημερωτικό δελτίο συμμετεχόντων – Δεκέμβριος 2022 / SAFEguard participant newsletter – December 2022