Samoa / Samoan

Translations in Samoan.

 

About the NDIS Commission

Information for NDIS participants

Making a complaint

Coronavirus (COVID-19) information

NDIS worker screening

Make it known, make it better videos 

Related resources

Faatatau ile NDIS Tulaga lelei (Quality) ma le Komisi o Puipuigamalu (Safeguards)

Taiala mo Amioga ale NDIS (Code of Conduct)

Tusi mo Sui Auai ole NDIS Commission i SA & NSW

Ole tusi ina e auai ai i lenei sa tusia ia Iulai 2019

La'u faai'uga e suia le resitara o lau 'au'aunaga NDIS i lalo o le National Disability Insurance Scheme Act 2013

NDIS komisi a le tagata auai mo Ausetalia Sisifo

PUIPUIGAMALU nusipepa faalekuata:- Tesema 2020

PuipuigaMALU Nusipepa Faalekuata Tauto'ulu 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021

Nusipepa faalekuata o le puipuigaMALU: Taumālūlū 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021

PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata Tautotogo 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021

PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata: Tau Māfanafana 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021

Faapefea ona fai se faitioga

Pepa o faamatalaga: Koronavairusi (KOVITI -19) Coronavirus (COVID-19)– Faamatalaga mo sui auai NDIS

Koronavairusi (KOVITI-19): O a mea e faamoemoe iai sui auai NDIS mai a latou auaunaga ma tagata faigaluega lagolago

Koronavairusi (KOVITI-19): E faapefea ona faatali sui auai NDIS i auaunaga mo le sauni atu i le pesi mai o le KOVITI -19 i nofoaga ua faatulagaina

Pepa o mea moni: tui puipui o le KOVITI - 19 - Vaega 1a: O ai sui auai NDIS o nonofo i fale o tagata e iai mana'oga faapitoa o fia iloa le uiga o tui puipui o le KOVITI - 19.

O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS (mo faigā paaga faalaua'itele)

O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O a mea e ao ona silafia e sui auai ua pulea-e latou lava le NDIS

O Nofoaga o Fa'amaumauga o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O a mea e ao ona silafia e sui auai ua pulea-e latou lava le NDIS

O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O mea e ao ona silafia e tagata faigaluega o NDIS

PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata: Tauto'ulu 2022

Nusipepa PUIPUIGAmalu tagata auai – Tesema 2022 / SAFEguard participant newsletter – December 2022