Samoa / Samoan

Translations in Samoan.

About the NDIS Commission

 • Faatatau ile NDIS Tulaga lelei (Quality) ma le Komisi o Puipuigamalu (Safeguards) / About the NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Taiala mo Amioga ale NDIS (Code of Conduct) / The NDIS Code of Conduct

Information for NDIS participants

 • Tusi mo Sui Auai ole NDIS Commission i SA & NSW / NDIS Commission Participant letter SA & NSW
 • Ole tusi ina e auai ai i lenei sa tusia ia Iulai 2019 / NDIS Commission Participant letter July 2019
 • La'u faai'uga e suia le resitara o lau 'au'aunaga NDIS i lalo o le National Disability Insurance Scheme Act 2013 / My decision to change your NDIS provider's registration under the National Disability Insurance Scheme Act 2013
 • NDIS komisi a le tagata auai mo Ausetalia Sisifo / NDIS Commission participant letter for Western Australia
 • PUIPUIGAMALU nusipepa faalekuata:- Tesema 2020 / SAFEGuard quarterly newsletter - Issue 1: December 2020
 • PuipuigaMALU Nusipepa Faalekuata Tauto'ulu 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Nusipepa faalekuata o le puipuigaMALU: Taumālūlū 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata: Tautotogo 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Spring 2021
 • PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata: Tau Māfanafana 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021
 • PUIPUIGAMalu Nusipepa Faalekuata: Tauto'ulu 2022

Making a complaint

 • Faapefea ona fai se faitioga / How to make a complaint brochure
 • Како да поднесете поплака / How to make a complaint poster
  • Како да поднесете поплака A3
  • Како да поднесете поплака A4

Coronavirus (COVID-19) information

 • Pepa o faamatalaga: Koronavairusi (KOVITI -19) Coronavirus (COVID-19)– Faamatalaga mo sui auai NDIS / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - NDIS participant information
 • Koronavairusi (KOVITI-19): O a mea e faamoemoe iai sui auai NDIS mai a latou auaunaga ma tagata faigaluega lagolago / Samoan providers and workers fact sheet
 • Koronavairusi (KOVITI-19): E faapefea ona faatali sui auai NDIS i auaunaga mo le sauni atu i le pesi mai o le KOVITI -19 i nofoaga ua faatulagaina / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - How NDIS participants can expect providers to prepare for a COVID-19 outbreak in a residential setting
 • Pepa o mea moni: tui puipui o le KOVITI - 19 - Vaega 1a: O ai sui auai NDIS o nonofo i fale o tagata e iai mana'oga faapitoa o fia iloa le uiga o tui puipui o le KOVITI - 19. / Fact sheet: COVID-19 vaccines – Group 1a: What NDIS participants in residential disability accommodation need to know about the COVID-19 vaccines

NDIS worker screening

 • O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS (mo faigā paaga faalaua'itele) / NDIS Worker screening check (for general stakeholders)
 • O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O a mea e ao ona silafia e sui auai ua pulea-e latou lava le NDIS / NDIS worker screening check – What self-managed participants need to know
 • O Nofoaga o Fa'amaumauga o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O a mea e ao ona silafia e sui auai ua pulea-e latou lava le NDIS / NDIS worker screening database: What self-managed participants need to know
 • O Siaki o Su'esu'ega o Tagata Faigaluega o NDIS: O mea e ao ona silafia e tagata faigaluega o NDIS / NDIS worker screening check: What NDIS workers need to know

Make it known, make it better videos